Gratis verzending vanaf €24,99

Bekijk ook de volledige Algemene Voorwaarden

II Privacyreglement

In deze privacy- en cookieverklaring wordt verstaan onder: De Vries Van Stockum (DVVS): B.V. Algemene Boekhandel en Antiquariaat H. de Vries en Van Stockum Boekverkopers en hieraan gekoppelde domeinen en websites; alsmede handelende onder de namen verhuurder of opdrachtnemer.

DVVS richt zich op particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen in de particuliere, zakelijke en non-profitmarkt. DVVS richt haar dienstverlening op het adviseren en beheren van zakelijke vakliteratuur (boeken en E-books).

Daarnaast verzorgen we de levering van boeken en E-books. DVVS is de handelsnaam van B.V. Algemene Boekhandel en Antiquariaat H. de Vries en Van Stockum Boekverkopers.. Onze contactgegevens zijn onderaan deze privacyverklaring opgenomen en op de contact pagina.

DVVS is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is. Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. In deze privacyverklaring zijn de privacy voorwaarden beschreven die door DVVS worden gehanteerd. DVVS respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u aan DVVS verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. DVVS handelt hierbij volledig in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

DVVS kan voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt andere partijen inschakelen. DVVS zorgt ervoor dat de verwerking van de persoonsgegevens door deze derden in overeenstemming gebeurt met deze privacy-verklaring plaatsvindt. 

Welke persoonsgegevens verzamelt DVVS

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van producten of diensten, het gebruik van een account, het bezoek aan onze website, het inschrijven voor een nieuwsbrief of in het kader van een sollicitatieprocedure. Bij het aangaan van een overeenkomst vraagt DVVS naar uw naam, adres, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsinformatie. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn, en worden opgenomen in een persoonlijk account. Het verstrekken van persoonsgegevens is een voorwaarde voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze gegevens kan er geen overeenkomst tot stand komen.

Voor welke doeleinden gebruikt DVVS persoonsgegevens

Bestellen en leveren: DVVS gebruikt persoonsgegevens van u of de door u opgegeven contactpersoon (NAW-gegevens, e-mailadres, factuuradres) om te zorgen dat u succesvol een bestelling kunt plaatsen en om het bestelde product of dienst aan u te kunnen leveren (NAW-gegevens, e-mailadres) en door u of de door u opgegeven lezer te kunnen laten gebruiken (naam, e-mailadres).

Ook gebruiken wij persoonsgegevens om u over het verloop van de bestelling en de levering op de hoogte te houden (e-mailadres, telefoonnummer).

(Klanten)service: DVVS heeft voor u een klantenservice die gebruik maakt van uw persoonsgegevens, zodat zij u kunnen helpen bij vragen of opmerkingen over uw bestelling en over geleverde producten en diensten. Daarnaast helpt DVVS, met behulp van gegevens door het gebruik van het onlineklantsysteem, bestellingen te plaatsen en af te ronden (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsinformatie).

Wettelijke verplichtingen: DVVS gebruikt persoonsgegevens voor het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst) (NAW-gegevens, e-mailadres, factuuradres, betalingsinformatie).

Sollicitatiegegevens: Eventueel verstrekte sollicitatiegegevens, zoals cv-gegevens, gebruiken wij voor de sollicitatieprocedure. We zullen uw cv-gegevens alleen met uw toestemming raadpleegbaar maken voor derden. U kunt zelf te allen tijde de raadpleegbaarheid van het cv, geheel of gedeeltelijk, beperken. Bedenk goed welke gegevens u in uw cv opneemt wanneer deze raadpleegbaar is voor derden.

Bezoekersgegevens: Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Delen van uw persoonsgegevens met anderen

Wij kunnen de persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers: Uw persoonsgegevens worden door DVVS aan samenwerkende partners ter beschikking gesteld die betrokken zijn bij het uitvoeren van een bestelling, of de uitvoering van de dienstverlening. Deze partijen mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt en vallen onder de verantwoordelijkheid van DVVS (de partner wordt hierna aangeduid als verwerker). Daarnaast verstrekt DVVS persoonsgegevens aan anderen die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna wordt gesproken van derden).

Voor de hosting van de online platformen maakt DVVS gebruik van een servernetwerk in Nederland, waarbij gebruik wordt gemaakt van een hostingpartner (sub)verwerker) in Nederland.

Bij de aflevering van producten per post maakt DVVS gebruik van de bezorgdiensten van vervoerders (sub)verwerker). Bij de aflevering van digitale producten en E-books maakt DVVS gebruik van ICT-partners die zorgen voor de levering en ontsluiting van het product (sub)verwerker), maar ook van de uitgevers van het desbetreffende product en E-book (sub)verwerker).

Bij de facturatie maakt DVVS gebruik van betalingsproviders, banken (sub)verwerkers) en incassopartners (sub)verwerker).

Bij het uitvoeren van een wettelijk onderzoek is DVVS verplicht persoonsgegevens te delen met de overheid of autoriteiten om invulling te geven aan wettelijke plichten zoals vorderingen gedaan door de bevoegde autoriteiten (derden).

Beveiliging en bewaren van uw persoonsgegevens

DVVS waardeert het vertrouwen dat u in haar heeft gesteld en gaat daarom uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. DVVS slaat uw persoonsgegevens op onder een persoonlijke zakelijke account. Deze account is gekoppeld aan een uniek klantnummer. Uw gegevens worden automatisch getoond bij invoering van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Hierdoor hoeft u niet steeds uw gegevens opnieuw in te voeren.

DVVS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking, om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. DVVS bewaart de persoonsgegevens die u ons toestuurt, zolang als naar de aard en doel van de verwerking van deze persoonsgegevens nodig is. DVVS houdt zich daarbij aan de wettelijke vernietigingstermijnen en (fiscale) bewaartermijnen.

Links naar andere websites

Op de websites van DVVS kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. DVVS draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website die u bezoekt.

Inzage, correctie en recht van verzet

U kunt contact opnemen met de klantenservice van DVVS als u:

Inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld;

Een verzoek wilt indienen tot rectificatie, verwijdering of blokkering van uw persoonsgegevens (heeft u een persoonlijk zakelijk account dan kun u uw persoonsgegevens inzien en zelf aanpassen indien deze onjuist zijn);

Bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;

Een klacht wilt indienen over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens.

Cookies

DVVS maakt gebruik van cookies op de website www.devriesvanstockum.nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

Er bestaan verschillende soorten cookies. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van de website en diensten van DVVS. Bekijk op onze cookiebeleid pagina gedetailleerde gegevens over de cookies die deze website gebruikt. Hier kunt u ook uw voorkeuren instellen, dan wel wijzigen

Statistieken/analyse cookies:

Om onze site goed af te stemmen en zo gemakkelijk mogelijk te maken gebruikt DVVS Google Analytics. Via dit programma kan DVVS zien waar bezoekers eventueel vastlopen, zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. DVVS gebruikt statistieken cookies voor:

Bijhouden van het aantal bezoekers op de site

Bijhouden van de tijdsduur dat uw onze website bezoekt

Bijhouden welke pagina’s er bezocht worden

Wijziging privacyverklaring

DVVS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van het privacybeleid.

Verantwoordelijkheid

Deze privacyverklaring valt onder de verantwoordelijkheid van:

De Vries Van Stockum Jacobijnestraat 7, 2011 TG Haarlem

Kamer van Koophandel nr.: 34001097

BTW nr. NL001004748.B01.

Vragen

Voor meer informatie of suggesties over de privacy en cookievoorwaarden kunt u contact opnemen met 085 00 62 099, (lokaal tarief), via klantenservice@devriesvanstockum.nl of schriftelijk:

De Vries Van Stockum

t.a.v. Afdeling Klantenservice
Jacobijnestraat 7
2011 TG Haarlem

Op de site van de Consumentenbond kunt u lezen hoe u zelf cookies kunt verwijderen.