Onze specialisten


Even voorstellen

Ik ben Jani, sinds augustus 2019 werk ik bij de De Vries Van Stockum in Den Haag. Mijn specialisatie is filosofie. Tijdens mijn studie architectuur heb ik een fascinatie voor cultuurfilosofie opgebouwd welke ik nu in de winkel kan uitdragen en verder kan cultiveren. Ik ben een denker en om me niet te verliezen in gedachten houd ik me met allerlei dingen bezig. Van het maken van kunst en meubels tot het volgen van een cursus boekbinden of het werken aan een project met verboden planten in Venetië. Verder ben ik bezig met de publicatie van mijn afstudeeronderzoek en heb ik de ambitie om zelf te gaan schrijven. Mijn interesse ligt voornamelijk in de koppeling van het verleden met het heden en de toekomst. Deze interesse uit zich in het lezen van filosofie, architectuurtheorie, natuurfilosofie, familiegeschiedenis en literatuur die zich toespitst op cultuur, filosofie en geschiedenis. Voor tips of vragen, mail naar j.vankampen@devriesvanstockum.nl of bel naar de winkel op nummer 070-3028110.

Recent gelezen

Donau
De Donau neemt je mee langs de lange geschiedenis van Europa. Magris is erin geslaagd om het boek de stijl van een rivier te geven, die uitdijt en inkrimpt en soms rustig en dan weer woest door alle vertakkingen van de geschiedenis stroomt. Hierbij zijn sommige hoofdstukken lang en andere kort, sommige concreet en andere vaag, de enige leidraad in het boek is de topografie van de rivier de Donau, die vanaf het ontspringen in de heuvels van Beieren wordt gevolgd. Aan deze leidraad wordt een wirwar aan verhalen geknoopt die lezen als inktdruppels in een plas water. Verwacht dus geen klassieke biografie, maar eerder een geschiedkundig filosofische zoektocht naar een onmogelijke biografie van een geweldige rivier.
Jeugdherinneringen
Jeugdherinneringen is een ode aan het opgroeien, een prachtig coming of age verhaal waarbij Tolstoj de strubbelingen van het volwassen worden, beschrijft. Hij is pas 24 jaar oud als hij deze autobiografische novelle op papier zet. Het laatste deel, zijn studentenjaren, geven duidelijk zijn identiteitsstrijd weer, waarbij zijn leven volledig in het teken staat van zijn omgeving en of deze wel voldoet aan zijn comme il faut normenstandaard. Een prachtig tijdsbeeld waarbij de vele jeugdige details ook tijdloos zijn.
Petersburgse verhalen
Deze korte verhalen van Gogol geven een hilarisch en absurd tijdsbeeld van Rusland in de 19e eeuw. Bijvoorbeeld het verhaal ‘Het portret’, waarbij een jonge kunstenaar zijn passie en bloeiend talent opgeeft voor de betovering van geld en faam. Gogol’s sprekende talent voor details gecombineerd met zijn scherpe oog voor de absurditeit van zijn tijd (en de onze), zorgen voor heerlijke verhalen die je zo uit hebt.
De verovering van de vrijheid
In haar debuut beschrijft Alicja Gescinska op treffende wijze de filosofische en persoonlijke verovering van de vrijheid. Ware vrijheid komt niet vanzelf, het is iets waar je je voor moet inzetten, het vergt een inspanning om betrokken en liefdevol in het leven te staan. Door Alicja’s persoonlijke manier van schrijven in combinatie met haar ruime kennis op het gebied van politiek en filosofie is De verovering van de vrijheid een weergaloos debuut.
Waar kunnen we landen
Waar kunnen we landen, het is een vraag die van groot belang is gezien onze precaire verhouding met de aarde. Een verhouding waarbij het ideaal van een gedeelde wereld lijkt te zijn vergeten als we kijken naar hoe er met de politieke verdragen, verbonden en unies wordt omgegaan. Bruno Latour pleit voor een gemeenschappelijk ideaal waarbij de aarde centraal staat. Interessant voor degenen die zich wil verdiepen in het politiek-filosofisch debat rond het klimaat.
Rosa Luxemburg
Een prachtig boek, omdat de brieven zo persoonlijk en menslievend zijn. Het biedt een nieuw perspectief op het anders zo radicale imago van ‘Rode’ Rosa. Haar gevoel voor natuur en verbale zorg voor vrienden, zelfs vanuit de gevangenis, zijn indrukwekkend. Ik voel me in de hele wereld thuis inspireert ook om zelf meer brieven te gaan schrijven.

All-time Favourites

De wereld van gisteren
In De Wereld van Gisteren schetst Stefan Zweig een prachtig beeld van zijn tijd en alle veranderingen die hij heeft moeten doorstaan. Eén passage blijft mij altijd bij; “…ik moest denken aan de uitspraak die een Russische balling jaren geleden eens tegen mij had gedaan: ‘Vroeger had een mens alleen een lichaam en een ziel. Nu heeft hij ook nog een pas nodig, anders wordt hij niet als mens behandeld.’” Een boek dat je in duidelijke taal meesleept door een van de meest roerige tijden in onze geschiedenis.
De eeuw van mijn vader
In De eeuw van mijn vader beschrijft Geert Mak de geschiedenis van zijn familie en verweeft dit met de geschiedenis van Nederland. Halverwege het boek is er een opvallende brief van Hans, Geert Mak’s oudere broer. Een korte, maar prachtige beschrijving van een jappenkamp door de ogen van een kind. Later in het boek kijkt Hans terug op de tijd toen hij als negenjarige terug in Nederland kwam en zich vervreemd voelde van de Nederlanders.
Melancholie van de onrust
In het essay Melancholie van de onrust zet Joke Hermsen uiteen wat melancholie betekent voor ons menszijn en pleit voor meer verbondenheid in onze gemeenschap. Om een gezonde verhouding met melancholie tot stand te brengen moeten we samen naar nieuwe manieren van samenleven zoeken. “Terwijl jonge kinderen nog met behulp van hun verbeelding de kloof tot de omringende wereld weten te dichten is dit voor de volwassen mens […] een veel lastiger kwestie.” Een fijn boek als startpunt om nog veel meer andere boeken te lezen.

Gloed
Sandor Marai beschrijft in zijn roman Gloed op magistrale wijze wat vriendschap betekent. Sandor Marai heeft een prachtig beschrijvend talent; “Ze buigen zich naar elkaar toe als twee oude kompanen die bang zijn voor de schaduwen van de nacht en ook vrezen voor de oren van de muren.” Een ontzettend menselijk verhaal dat leest als een symfonie.
De eerste man
In De eerste man neemt Albert Camus je mee door zijn groei van jochie tot man. Prachtig om te lezen hoe Camus zijn jeugd componeert, een zeldzame blik in zijn manier van schrijven, met noten en aantekeningen. Een prachtig manuscript, gevonden in zijn schoudertas na zijn noodlottige dood in 1960. Het boek eindigt met een ontroerende briefwisseling tussen Camus en zijn leraar naar aanleiding van het ontvangen van de Nobelprijs.
De keuze
In De Keuze beschrijft Eger op prachtige wijze het belang van de keuze, dat we in ons leven altijd voor vrijheid kunnen kiezen, hoe moeilijk de situatie ook is. Een passage waarin ze moet dansen voor Josef Mengele geeft één van de vele mooie boodschappen weer die haar verhaal ons biedt; “Terwijl ik dans, ontdek ik een deel van de wijsheid die ik nooit ben vergeten. [Dokter Mengele] zit meer gevangen dan ik. […] Ik bid voor hem. Ik bid dat hij, voor zijn eigen bestwil, nooit de behoefte zal krijgen om mij te doden.”
De opstand van de massamens
In De opstand van de massamens beschrijft Gasset zijn filosofische kijk op de massacultuur en de consequenties voor de democratie als er geen groep meer in dienst staat van een groter ideaal. In het laatste hoofdstuk, ten aanzien van het pacifisme, beschrijft Gasset in het kort zijn probleemstelling over pacifisme; “De pacifist […] beschouwt de oorlog als een overbodige ziekelijke oprisping in de menselijke verhoudingen. […] De geweldige menselijke prestaties die de oorlog vertegenwoordigt, kunnen echter alleen worden voorkomen door een vrede te bewerkstelligen die nog grotere prestaties vraagt. De vrede is niet een vrucht die vanzelf aan de bomen groeit.” Een wijze les dat als we wat willen veranderen in actie moeten komen.