Verzet in Bloemendaal

Verzet in Bloemendaal

Verzet in Bloemendaal

Verzet in Bloemendaal vertelt het verhaal van smeergeld en omkoping en beschrijft gedetailleerd hoe onverschrokken, maar ook hoe wanhopig soms de illegaliteit zich wapende tegen een steeds agressievere bezetter.

Auteurs van het boek zijn oud-journalisten Hans Hoffmann en de inmiddels overleden Charles Coster van Voorhout. Hun jarenlange studie steunt op gesprekken met directbetrokkenen en op niet eerder gepubliceerde documenten, grotendeels afkomstig uit het archief van Cees de Jong.

Sprengkommando Niederlande

Onder de operatienaam Sprengkommando hadden de nazi’s al een spoor van vernieling achtergelaten in Oost-Europa en Rusland. Nu het eind van de oorlog naderde, wilden zij de ‘tactiek van de verschroeide aarde’ ook in Nederland toepassen. Het nazi-Sprengkommando in Bloemendaal, zetelend in een villa aan de Rijperweg, had de opdracht de elektriciteitscentrales van Amsterdam en Velsen en de sluizen van IJmuiden op te blazen. Als die tot ontploffing zouden worden gebracht zouden grote delen van West-Nederland overstromen, met talloze doden tot gevolg.

Kijk hier naar een interview met Cees de Jong en Ton de Waal Malefijt uit 1995, ter gelegenheid van vijftig jaar bevrijding:

Het boek is tot stand gekomen op initiatief van Jan de Jong, zoon van verzetsman Cees de Jong wiens omvangrijke archief als belangrijke bron diende. Op verzoek van de in 2010 overleden echtgenote van Cees de Jong is gewacht met publicatie tot 75 jaar na de oorlog, tot de mensen die soms buiten hun eigen schuld aan de verkeerde kant hebben gestaan waren overleden. Het boek is immers niet bedoeld om deze groep NSB’ers te kwetsen, maar om het verhaal van het verzet door te vertellen.

Gerelateerde producten